Prev Next

בית פרטי במושב הדר עם

2013-2015

240 מ"ר

צילומים: שי אדם

בית פרטי בהרחבה של מושב ותיק בשרון, תוכנן בשיתוף עם גליה שטרנברג.

קומת הקרקע תוכננה בצורת האות 'ר' כדי להגדיל את עומק החצר, לייצר תחושת מרחב בתוך הבית ולמקסם את הפתיחה  של הבית לנוף הפרדסים הגובלים בחצר האחורית.

דלת הכניסה נפתחת למבואה עם חלל כפול ומדרגות לקומה א'. מהכניסה ניתן לראות את הגשר החוצה את החלל הכפול ומעבר לו הסלון וחלון גדול שבקצהו.

בעלת הבית העוסקת בעיצוב אופנה, כיוונה לבית עם מגוון חללים הפתוחים זה לזה, ומשקיפים זה על זה. קומת הגלריה, בה ממוקם הסטודיו שלה פתוחה לחלל מרכזי כפול המאפשר קשר עין בין הקומות.

בית פרטי בהדר עם