"שיר השכונה" | מגזין את

אוגוסט 2000 | ורדה צ'צ'יק | צילום: יונתן בלום