ספר: אדריכלי ישראל 2011

אדריכלי ישראל 2011 בהוצאת טבע הדברים, 2011
צילומים: שי אדם